Skip to main content

Regulamin zwrotu towaru:

 1. Na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych  praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez  produkt niebezpieczny (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1225.) Klientowi który  zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn,  składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Spowodowane jest to względami higienicznymi.  Peruka, treska lub turban jest artykułem osobistym. Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy,  liczy się od dnia wydania rzeczy, do dnia wysłania rzeczy do Sprzedającego – brana jest pod uwagę data stempla pocztowego / nadania paczki kurierem. Aby zachować ten termin należy odesłać przedmiot na adres:

  Bernardyńska 8, 33-100 Tarnów

  przed upływem wskazanego powyżej terminu.

  UWAGA: ZA ZWROTY NA INNY ADRES – W TYM ADRES BIUROWY NA oś. Tysiąclecia 61/45  31-610 Kraków – NIE ODPOWIADAMY.

 2. Jednocześnie prawo do odstąpienia, a tym samym zwrotu nie  przysługuje w następujących wypadkach świadczeń o właściwościach  określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub  ściśle związanych z jego osobą – peruka na zamówienie.
 3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą.  Klient zobowiązany jest do dokonania zwrotu otrzymanego towaru w terminie 14 dni na adres magazynu sklepu. Po otrzymaniu zwrotu zostanie dokonana  stosowna wpłata na konto podane przez Klienta. W celu usprawnienia  procedury zwrotu i jego przyśpieszenia Klient winien skontaktować się na  następujący adres e-mail: pats-24@wp.pl .
 4. Nie uznawane są zwroty, które Klient odsyła nam “za pobraniem”.

          Formularz zwrotu: formularz zwrotu

         Uprzejmie prosimy o wysyłanie go wraz z załączonym paragonem.

 1.  DRODZY KLIENCI – PERUKI NATURALNE / UZUPEŁNIENIA – NA ZAMÓWIENIE – WYMAGAJĄ ZALICZKI, NIE PRZYJMUJEMY TEŻ ICH ZWROTÓW – PROSIMY O PRZEMYŚLANE ZAKUPY.