Skip to main content

Wymiana towaru

1. Na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1225.) Klientowi który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni. Termin czternastodniowy, w którym konsument może dokonać wymiany towaru, liczy się od dnia wydania rzeczy, do dnia wysłania rzeczy do Sprzedającego – brana jest pod uwagę data stempla pocztowego / nadania paczki kurierem. Aby zachować ten termin należy odesłać przedmiot tylko i wyłącznie na adres:

Plac Generała Władysława Sikorskiego 10 ,31-115 Kraków

przed upływem wskazanego powyżej terminu.

2. Jednocześnie prawo do wymiany nie przysługuje w następujących wypadkach świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą – peruka na zamówienie.
3. Klient zobowiązany jest do dokonania wymiany otrzymanego towaru w terminie 14 dni na adres sklepu. Po otrzymaniu przedmiotu zostanie dokonana stosowna wymiana towaru na inny produkt i w wypadku nadpłaty – zwrot różnicy na konto Klienta.. Nie uznawane są wymiany ” za pobraniem “. Dodatkowo Klient zobowiązany jest w takim przypadku pokryć koszty wysyłek / odsyłek towaru.
Prosimy o wysyłane produktów wraz z załączonym paragonem.