Skip to main content

Regulamin sklepu internetowego (www.modneperuki.pl)
§ 1

Podmiot odpowiedzialny
Sklep Internetowy Pats24 prowadzony jest przez Spółkę z o.o. Pats24 NIP: 6783160733 zwany dalej Sklepem Internetowym.

§ 2
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego www.modneperuki.pl składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
2. Przez Klienta rozumie się każdą osobę fizyczną i prawną, która zaakceptowała nin. Regulamin i dokonała zamówienia lub zakupu na stronie Sklepu Internetowego

§ 3
Ogólne zasady sprzedaży i wysyłki

1. Sprzedaż realizowana jest za pośrednictwem strony internetowej www.modneperuki.pl oraz środków porozumiewania się na odległość tj. e-mail lub telefon.
2. Sposoby wysyłki zamówionego towaru wskazane zostały na stronie internetowej Sklepu Internetowego w zakładce wysyłka i zwroty. Zakupiony towar zostanie wysłany niezwłocznie, nie później niż w terminie …..7….. dni od daty otrzymania wpłaty. Szczegółowe zasady płatności opisane zostały na stronie w zakładce wysyłka i zwroty.
Termin 7 dniowy nie dotyczy produktów na zamówienie, których czas realizacji wynosi od 30 do 45 dni roboczych.
3. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego zawierają stosowne podatki i podawane są w złotych polskich;
4. Ceny wskazane w Sklepie Internetowym nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
5. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
6. Wszelkie promocje nie łączą się ze sobą.